Profesionální servis na poli implantátů pro neurochirurgii

Firma Gravity Solution, s.r.o. nabízí kompletní sortiment implantátů pro neurochirurgii, hlavně na poli léčby hydrocefalu a neuroendoskopie. 
Dodáváme vysoce kvalitní implantáty, které jsou vysoce oceňovány po celém světě a využívány na mnoha předních českých, evropských i světových pracovištích.

Komplexní léčba hydrocefalu

Vyrovnaný způsob života. Inspiro​vaný Vámi

M.blue® je essencí více než 28 let zkušeností s technologií ventilů v léčbě hydrocefalu a je založen na zpětné vazbě od mnoha lékařů a pacientů z celého světa. M.blue® se zaměřuje na aktivní čas pacienta, který je většinou strávený v sedě nebo vzpřímeně a zabírá přibližně 2/3 dne. Zde existuje největší riziko posturální nadodtoky. S nastavitelnou gravitační jednotkou a širokým rozsahem nastavení od 0 do 40 cm H2O může ventil být přizpůsoben individuálním požadavkům v životě s hydrocefalem: pohyblivost, růst a změny v průběhu nemoci.

ČÍST DÁLE  

Gravitační ventily
M. Blue®

Technologie 2v1 - spojení nastavitel-ného gravitační jednotky s jednotkou s fixním diferenciálním tlakem. Poskytuje účinnou ochranu proti předrénování. Active-lock Systhem zajišťuje ochranu proti přenastavení v externím magnetickém poli. Je kompatibilní s 3T magnetickým polem

Dozvědět se více

Telemetrická předkomora M. Scio®

Měření intrakraniálního tlaku je nezbytné v celé řadě patologických stavů. Ať už v intenzivní péči po těžkých traumatech či hemoragiích, nebo v léčbě a managementu hydrocefalu, u dětí i dospělých. Spojení drenážního systému s telemetrickou předkomorou představuje unikátní řešení v moderní léčbě hydrocefalu

Dozvědět se více

Maximální ochrana proti infekci M.Blue® XABO®

Infekce představuje závažnou komplikaci shuntových operací. Zavedení ventrikulo-peritoneální drenáže je metodou volbu v léčbě hydrocefalu. Infekce postihuje dospělé i dětské pacienty, může být až život ohrožující, výrazně snižuje kvalitu života, poškozuje kognitivní funkce pacienta a zkracuje délku životnosti drenáže. Proto přinášíme produktovou řadu zaměřenou na maximální ochranu proti infekci M.Blue® XABO®

Dozvědět se více

Nová řada
tunelizátorů

Představujeme novou generaci tunelizátorů pro chirurgii hydrocefalu.
Možno zvolit tupý, nebo ostrý hrot.
Volbu hrotu může operatér udělat během operace (pouhým přemístěním držáku). Tunelizátor se snadno tvaruje
Vše je "one-piece". Zaváděcí otvor pro přímé protažení katétru. Oploštělý tvar hrotu pro plynulé a bezpečné zavádění v celé délce

Dozvědět se více